Svet-Stranek.cz
Sběratelské stránky rybářských výrobků královéhradecké provenience 1946 - 2006
Re-fly / RYNA - rybářské náčiní

Jak na to jde ZNAK:Sběratelské stránky rybářských výrobků královéhradecké provenience 1946 - 2006

Jak na to jde ZNAK

Při příležitosti konání kontraktační výstavy v Hradci Králové jsme navštívili expozici Výrobního družstva ZNAK . Zajímala nás současná situace družstva a jeho plány do budoucna.
"K jakým změnám ve vašem družstvu došlo po listopadu 89 ?"
Restituční změny v našem družstvu se rybářské výroby prakticky vůbec netýkaly. Původní družstvo bylo sice založeno již v roce 1932, avšak na jiné výrobní bázi. Výrobou rybářského sortimentu se zabývá zhruba až od padesátých let a areál, kde je tato výroba soustředěna, byl vybudován z družstevních prostředků. Značka RYNA nesouvisí s původním názvem družstva, ani jeho tehdejší činností, je pouze ochrannou známkou, naznačující charakter dodávaného zboží ( RYNA - rybářské náčiní ).
Změnou naopak musela nutně projít naše obchodní politika. Systém velkoobchodů se dočasně rozpadl, což pro nás znamená, že místo několika velkoodběratelů máme dnes tisíce jednotlivých zákazníků. Zboží od nás odebírá řada prodejen zatím samostatně, to je ale samozřejmě jen přechodné stadium. Sféra soukromých velkoobchodů musí nutně vzniknout - pro spotřebitele je to z hlediska konečné ceny výhodnější. Změnila se také struktura naší zahraniční obchodní politiky. Aplikujeme přímý vývoz, cesta na zahraniční trhy je ale tvrdá a složitá. Vzhledem k dražším vstupům ve výrobě nemůžeme dnes spoléhat jen na cenovou výhodnost našich výrobků.
*****
"V minulosti jste při výrobě rybářských potřeb hodně využívali pracovníky tzv. na volné noze, neboli domácí pracovní síly."
V některých případech tento trend stále pokračuje. Jedná se především o výrobu mušek či kompletaci výrobků. Počet domáckých pracovníků sice klesl přibližně na třetinu, s domáckou výrobou však počítáme i do budoucna. Je to i naše sociální politika. O práci doma mají zájem hlavně lidé, kteří z nějakého důvodu nemohou docházet do normálního zaměstnání.
*****
"Jak se vyrovnáváte se sílící konkurencí ?"
Situací na trhu se zabývá náš marketingový pracovník. Provádí průzkum trhu a zjišťuje, o jaké výrobky je zájem. Máme vývojové oddělení, které nové výrobky testuje, ať už přímo v přírodě, nebo ve zkušebních vanách, což se týká především woblerů. V nejbližší době chceme přejít na počítačový systém expedice, kde by nám jedna z jeho programových funkcí měla signalizovat druh zboží, u kterého nebyl pohyb, a zároveň tedy ukázal na tu část sortimentu, o kterou už není zájem.
*****
"Provádíte v nějaké formě průzkum zájmu o vaše výrobky také přímo mezi sportovními rybáři nebo majiteli rybářských prodejen ?"
Bezprostřední kontakt se sportovními rybáři udržuje náš pracovník p. Souček, mistr světa v rybolovu, na jehož zkušenosti spoléháme. Systém zpětné vazby informací od prodejců zatím nefunguje tak, jak bychom si přáli. Souvisí to mimo jiné také právě s již zmiňovanou otázkou vzniku nových velkoobchodů. Po jejich konstituování bude samozřejmě možné vyrábět určité speciální výrobky přímo na zakázku. Reakce na náš sortiment se liší podle specifik jednotlivých územních teritorií. V západních Čechách je značný zájem téměř o celou škálu našich výrobků. Nakupují je tu návštěvníci z Německa, pro které jsou cenově velmi výhodné. To, co se dobře prodává například právě na Plzeňsku, nemusí být ale prodejné v jiném regionu.
*****
"Poptávka může být ovlivněna množstvím faktorů ať už blízkostí zahraničního zákazníka a vyšší kupní silou, nebo také jiným charakterem krajiny v jednotlivých oblastech. Berete tyto věci do úvahy při plánování výrobní strategie ?"
Domníváme se, že specifika jednotlivých oblastí pokryjí drobní samostatní výrobci, jejichž konkurenci se vůbec nebráníme. Podle toho, co se na trhu objeví, naši výrobu rychle přizpůsobíme.
*****
"Máme tomu rozumět tak, že chcete konkurenci raději dohánět, nežli být krok před ní ?"
Vzhledem k vysokým nákladům na zavádění nových druhů výroby je pro nás výhodnější na novinky jiných výrobců pružně reagovat a třeba i zlepšovat než usilovat o prvenství za každou cenu. Celková situace družstva zatím neumožňuje nést finanční riziko vývoje nových výrobků, o kterých si nejsme stoprocentně jisti, že budou úspěšné.
*****
"Jak provádíte distribuci výrobků ?"
Pokud se na nás kdokoliv obrátí a předloží živnostenský list nebo registraci, stává se naším obchodním partnerem, se kterým následně uzavřeme smlouvu. Velkoobchodníky zvýhodňujeme formou zakotvených množstevních rabatů do cen. Náš marketingový pracovník objíždí stabilní síť zákazníků a buď prodá zboží přímo z vozu, nebo přiveze objednávky. Samozřejmě také kontaktuje a navštěvuje nové potencionální zákazníky. Pravidelně se zúčastňujeme světových výstav či domácích kontraktačních akcí.
*****
"Jaké novinky pro rybáře v letošním roce chystáte ?"
Pro tuzemský trh jsme připravili několik novinek v oblasti splávků. Navázali jsme spolupráci s firmou KING, jednou ze "silné pětky" nejlepších italských výrobců. Italský partner k nám bude dodávat polotovary výrobků ke kompletaci. Na stávající sortiment jsme připravili nové potisky a vyvíjíme velmi žádaný dvoudílný wobler.
Podstatný objem naší výroby dnes tvoří export. Náš australský partner na základě průzkumu svého trhu projevil zájem o dodávky našich výrobků v reflexních barvách a každým dnem tedy očekáváme zásilku speciálních barev z Austrálie. Zahraniční zákazníci také v některých případech požadují takzvaný "kovový" vzhled výrobků, vznikající nástřikem metalizačních barev.
Pro kanadského zákazníka vyvíjíme na zakázku woblery pro lov lososů - to je z hlediska našeho výrobního programu něco úplně nového. Velmi důležitá je v této souvislosti otázka nového balení. Pokud nemá zboží obal se zeleným bodem, může se stát ve světě téměř neprodejné. Ekologický obal je v současné době jednou ze základních podmínek pro úspěšný vstup na trh.

(Rybářství, červen 1993)
návštěvníků stránky
celkem152 961
tento týden306
dnes1